Steun ons

Doneren

AICCDB is voor het bekostigen van haar activiteiten vooral aangewezen op de donaties van de achterban, die de activiteiten van AICCDB een warm hart toedragen. Een klein deel van de activiteiten gericht op educatie en maatschappelijke participatie en integratie wordt door de subsidies gefinancierd. De maandelijkse huur is een grote kostenpost. Op termijn is AICCDB van plan om een eigen pand aan te schaffen. Een financieel plan is hiervoor al ontworpen.

AICCDB zou bovendien graag gebruik willen maken van de donaties van aanverwante organisaties, financiële ondersteuning en legaten, die niet aan condities zijn verbonden. Zo zou de stichting in staat zijn om haar activiteiten op den duur zelfstandig te continueren. AICCDB doet een beroep op organisaties en individuen, die de doelstellingen van de stichting onderschrijven, deze stichting zowel moreel als materieel te ondersteunen.

Omdat AICCDB ANBI erkend is, zou u uw donaties fiscaal kunnen aftrekken.

Meer over ANBI leest u op de site van de Belastingdienst.

Om te voldoen aan de per 1-1-2014 gewijzigde regels, publiceren wij hieronder de volgende gegevens:

•  Onze officiële naam            : Stichting Afghaans Islamitisch en Cultureel Centrum in Den Bosch e.o.

•  Ons KVK nummer               : 544 8857

•  Ons ANBI nummer             :  82801

•  Onze contact gegevens

Correspondentieadres           : Gestelseweg 2C, 5216 VA ’s-Hertogenbosch

E-Mail                                      : info@aiccdb.nl of aiccdb@yahoo.com

Tel. Nr.                                      : ++ 31 (0)6-85.80.94.15

Rek. Nr.                                     : NL 11 INGB0006071440
t.n.v.
Stichting Afghaans Islamitisch & Cultureel Centrum in Den Bosch e.o.
BIC: INGBNL2A

•  Ons bestuur werkt geheel  belangeloos en bestaat uit:

Voorzitter                   : G. S. Oraghzay

Secretaris                    : W. Hayat

Penningmeester       : W. Hayat

Bestuurslid                 : M. I. Shahabi

Bestuurslid                : G. S. Popal

Bestuurslid                : S. J. N. Hashimi

Bestuurslid                : A. N. Oriakhel

Bestuurslid                : F. Ahmadzai

Bestuurslid                : M. S. Mossadeq

 

 

•  Het financieel jaarverslag is op aanvraag in te zien.