Over ons

tumblr_nbmiasKRoA1ryn45bo1_500

Stichting Afghaans Islamitisch & Cultureel Centrum Den Bosch e.o. (AICCDB) is in Januari 2012 opgericht. Kort daarop heeft AICCDB zich in Den Bosch gevestigd, waar ze haar activiteiten t.b.v. de Afghaanse gemeenschap in Den Bosch e.o. coördineert  en ontplooit.

Een belangrijk kenmerk van deze stichting is, dat zij voorziet in de religieuze, culturele en educatieve behoeften van de Afghaanse gemeenschap in deze regio. AICCDB is op verschillende terreinen actief:

Religieus

99% van de Afghaanse bevolking is moslim. De Islam is een belangrijk onderdeel van de Afghaanse identiteit. De gebruiken, culturele uitingen en het dagelijkse leven van de Afghanen is hierdoor geïnspireerd. AICCDB is een van de weinige Afghaanse stichtingen met een islamitische inslag, die de culturele en maatschappelijke belangen van de Afghaanse gemeenschap in Noord Brabant behartigt.

Dagelijkse gebeden, Vrijdagsgebed, Iedgebeden, Tarawihgebeden worden in het gebedsruimte (Masdjide Qobaa) op het adres van AICCDB verricht, evenals rouwdiensten. Deze stichting is uniek in haar vorm in deze provincie.

Maatschappelijk

AICCDB is een maatschappelijk betrokken organisatie, die probeert een brug te zijn tussen de Afghaanse gemeenschap en de Nederlandse samenleving. AICCDB zet zich in om de maatschappelijke participatie van de Afghaanse gemeenschap in de Nederlandse samenleving te bevorderen. AICCDB probeert activiteiten gericht op maatschappelijke participatie te initiëren en sluit zich aan bij de bestaande initiatieven. Wederzijdse respect voor eigen waarde vormt voor AICCDB een basisprincipe.

Cultureel

Afghaanse gemeenschap in Nederland bestaat uit mensen, die in de afgelopen decennia door opeenvolgende oorlogen, bezettingen en burgeroorlogen hun land moesten ontvluchten. Ze zijn in Nederland gastvrij en warm ontvangen. Inmiddels zijn zij in de Nederlandse samenleving ingeburgerd en zullen de rest van hun leven in hun nieuw vaderland slijten. Bepaalde culturele aspecten hebben ze omarmd, terwijl ze bij vele andere culturele zaken, die ze van huis uit meegekregen hebben zich thuis voelen. AICCDB probeert daar ruimte voor te creëren.

Educatief

De Afghaanse gemeenschap is een van de meest succesvolle bevolkingsgroepen in Nederland. Vooral de jongere generatie is in allerlei gremia actief en hoogopgeleid. Naast het regulair onderwijs, is de behoefte naar educatie in eigen taal en cultuur zeer sterk aanwezig. AICCDB maakt dat voor kinderen en jongeren mogelijk.

Tevens organiseert AICCDB informatieavonden en fora, waar jongeren en volwassenen zich over uiteenlopende onderwerpen laten informeren.

Een citaat van profeet Mohammad (vrede zij met hem) luidt: Vergaar kennis van je wieg tot aan je graf!