Ons doel

Doel

Doelstellingen

Stichting Afghaans Islamitisch & Cultureel Centrum in Den Bosch e.o. AICCDB heeft zich het volgende ten doel gesteld.:

  1. Het behartigen van belangen van de Afghaanse gemeenschap in Den Bosch e.o.
  2. Het bevorderen van integratie van de Afghaanse gemeenschap.
  3. Het aanbieden van maatschappelijke en opvoedkundige diensten aan Afghaanse vrouwen, mannen,  jongeren en bejaarden.
  4. Het faciliteren van de religieuze diensten, onderwijs en herdenkingen.
  5. Het aanbieden van informatie over de Islam en Afghanistan aan de autochtone bevolking, organisaties en de lokale en regionale overheden.
  6. Het faciliteren van interreligieus en intercultureel dialoog met diverse gremia.
  7. En tot slot het opzetten van een mediatheek voor de bezoekers van het centrum.