Uitnodiging workshop kernwaarden en participeren in Nederland

DB2

 

Geachte heer/mevrouw,

De gemeente ’s-Hertogenbosch organiseert voor mensen die uit het buitenland in Nederland zijn komen wonen, een workshop over de Nederlandse kernwaarden en participeren in de Nederlandse samenleving. Graag wordt u uitnodigen voor deze interactieve workshop.

De bijeenkomst is op donderdag, 30 april 2015 van 19:00 uur tot 21:00 uur in AICCDB.

Het adres is: Gestelseweg 2C, 5216 VA Den Bosch.

In de workshop worden de belangrijkste waarden van de Nederlandse samenleving besproken. U krijgt ook informatie over participeren in de Nederlandse samenleving. Na afloop van de workshop ontvangt u de Participatieverklaring van de Nederlandse overheid.

De bijeenkomst wordt verzorgd door Stg. Afghaans Islamitisch & Cultureel Centrum Den Bosch e.o. in samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Deelname aan de bijeenkomst is gratis. U kunt zich voor de workshop aanmelden via aiccdb@yahoo.com  of via s.espigarestallon@s-hertogenbosch.nl.

Het aantal plaatsen is beperkt. Dus meld u snel aan.

Ik hoop dat u de workshop kunt bijwonen. Want de gemeente ’s-Hertogenbosch vindt het belangrijk dat mensen zich hier thuis voelen en participeren in onze samenleving.

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch,

Het hoofd van de afdeling Onderwijs, Arbeidsmarkt en Participatie,

drs. W. Smits