Adres AICCDB / آدرس فعلی انجمن

Het huidige adres van het AICCDB is als volgt: آدرس فعلی ما از اینقرار است

Anthony Fokkerstr. 1A / 5224 BA ’s-Hertogenbosch