Moslimjongeren zetten zich in voor de medemens

MO Actueel: Moslimjongeren in actie, 7 juni 2014

Yama Saraj MO 07.06.2014 klik hier svp

De recente natuurramp in Bosnië en Afghanistan heeft veel Nederlandse moslim(jongeren) aangezet om spontaan hulpacties te starten. Ook in het geval van de vele Syrische vluchtelingen zijn er veel hulpacties door jongeren op touw gezet. Deze moslimjongeren besteden veel aandacht aan armoedebestrijding in landen als Marokko, Turkije en Afghanistan. Zo heeft de Afghaanse Yama Saraj (Universiteit van Tilburg) in zijn geboortedorp enkele ontwikkelingsprojecten opgezet. MO Actueel onderzoekt wat moslimjongeren beweegt om zich in te zetten voor geloofsgenoten in het buitenland.