Jongeren omarmen Islam

Jongeren & Islam

Klik hier: Jongeren omarmen Islam

Mo Actueel d.d. 14 april 2014

De islamitische religie ligt in de westelijke wereld onder vuur. Toch zijn Eva (17), Kimberly (19) en Marchello (14) moslim. Niet omdat ze zo zijn opgevoed, de tieners hebben er zelf voor gekozen zich te bekeren. In MO Actueel praten we met deze drie jonge moslims. Waarom kiezen ze voor de hoofddoek, de moskee en de ramadan? En hoe denken hun ouders over deze ingrijpende keuze? Hoe gaan ze om met verloren vriendschappen en voelen ze zich geaccepteerd door de moslimgemeenschap?

Klik hier:Eva voor en na bekering