Educatie

KennisKlil hier voor de Arabische Alfabet door Cat Stevens (Yusuf Islam)

De Afghaanse gemeenschap is een van de meest succesvolle bevolkingsgroepen in Nederland. Vooral de jongere generatie is in allerlei gremia actief en hoogopgeleid. Naast het regulair onderwijs, is de behoefte naar educatie in eigen taal en cultuur zeer sterk aanwezig. AICCDB maakt dat voor kinderen en jongeren mogelijk.

Tevens organiseert AICCDB informatieavonden en fora, waar volwassenen zich over uiteenlopende onderwerpen laten informeren.

 

Van profeet Mohammad (vrede zij met hem) is overgeleverd: 

Vergaar kennis van je wieg tot aan je graf!

Elke zaterdag komen  leerlingen van groepen 7 en 8 van het basis onderwijs en leerlingen van het middelbaar onderwijs van 18:00 -19:00 uur op het AICCDB bij elkaar voor hulp en  begeleiding in het huiswerk en moeilijke vakken.

Elke zaterdag komen kinderen en jongeren van om 19:00 uur op AICCDB voor basiskennis van de Islam en eigen taal en cultuur.

Elke dinsdagavond is er van 19:00-21:00 uur les in de recitatie van de heilige Qurán en Islam gerelateerde onderwerpen voor vrouwen.

Elke dinsdagavond en woensdagavond  komen mannen op AICCDB voor het leren van de recitatie van de heilige Qurán.

Maandelijks organiseert AICCDB rond een bepaalde thema een informatieavond, waarbij experts lezingen verzorgen en de vragen van de aanwezigen beantwoorden. Zo zijn er in de afgelopen jaren o.a.   informatieavonden m.b.t. de verkiezingen, vervolgonderwijs, opvoeding, PTSS, dagelijkse gezondheid etc. gehouden.