Afghanistan

AFG vlagKlik hier om naar een Afghaanse lied te kijken en luisteren

Afghanistan ligt in Zuidwest-Azië en wordt volledig ingesloten door andere landen. Het land grenst in het oosten en zuiden aan Pakistan (over een afstand van 2430 km), in het westen aan Iran (936 km), in het noorden aan Turkmenistan (744 km), Oezbekistan (137 km) en Tadzjikistan (1206 km) en in het noordoosten aan China (76 km).

Afghanistan beslaat een oppervlakte van ongeveer 652.000 km², achttien maal de oppervlakte van Nederland. Het land is opgedeeld in 34 provincies. De vijf grootste steden van het land zijn Kaboel (de hoofdstad), Kandahar, Herat, Mazar-i-Sharif en Jalalabad. De bevolkingsomvang wordt geschat op 35 miljoen inwoners.
Schattingen van het aantal inwoners van de hoofdstad Kaboel lopen uiteen van 2 tot 5 miljoen. Betrouwbare cijfers ontbreken echter.

De opbouw van de bevolking in Afghanistan laat zien dat ongeveer 50% van de bevolking tussen de 10-24 jaar oud is. Er is een zeer kleine groep van 65-plussers (2,4%).
De bevolking van Afghanistan bestaat uit de Pashtuns, de Tadzjieken, de Hazara’s, de Oezbeken, de Aimak, de Turkmenen en de Baloch. Daarnaast zijn er nog vele kleinere etnische groepen, waaronder de Noeristani’s .

De islam is de officiële religie in Afghanistan. Ongeveer 80% van de bevolking is soennitisch moslim, terwijl ongeveer 19% sjiitisch moslim is. Daarnaast leeft een zeer kleine groep hindoes en sikhs , evenals een zeer kleine groep christenen.

In Afghanistan worden meer dan 30 talen gesproken, waarvan Dari en het Pashtoo de belangrijkste zijn. Sinds 1936 zijn Dari en Pashtoo de officiële talen van Afghanistan, wat is bevestigd in de grondwet van januari 2004. De Turkse talen (Oezbeeks en Turkmeens) zijn in de grondwet samen met het Baluchi, Pashai, Nuristani en Pamiri tot derde officiële taal verheven in die gebieden waar een meerderheid van de bevolking deze talen spreekt.

Afghaanse gemeenschap in Nederland bestaat uit mensen, die in de afgelopen decennia door opeenvolgende oorlogen, bezettingen en burgeroorlogen hun land moesten ontvluchten. Ze zijn in Nederland gastvrij en warm ontvangen. Inmiddels zijn zij in de Nederlandse samenleving ingeburgerd en zullen de rest van hun leven in hun nieuw vaderland slijten. Bepaalde culturele aspecten hebben ze omarmd, terwijl ze bij vele andere culturele zaken, die ze van huis uit meegekregen hebben zich thuis voelen. AICCDB probeert daar ruimte voor te creëren.

Kruispunt AFG-NL
AICCDB is gaarne bereid om voor de scholen, bedrijven, instellingen en particulieren lezingen over Afghanistan te verzorgen. Mocht u geïnteresseerd zijn, neem gerust contact met ons op voor lezing van een gastcollege tot een dag vullend programma.