Activiteit

activiteitenKlik hier voor het lezen van een artikel over AICCDB

De activiteiten van AICCDB zijn religieus, cultureel, educatief en maatschappelijk van aard. Op dit moment organiseert de stichting enkele activiteiten gericht op zowel de achterban, als de Nederlandse samenleving. De activiteiten voor de Afghaanse gemeenschap zijn o.a. religieuze diensten, educatie in eigen taal en cultuur, Nederlandse les, huiswerkbegeleiding voor scholieren, informatiebijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen, gastcolleges over Islam en Afghanistan en sport. Tevens werkt AICCDB met enkele maatschappelijke organisaties samen. AICCDB sluit zich graag aan bij de bestaande activiteiten op het gebied van maatschappelijke participatie, dialoog, integratie en arbeidstoeleiding.

In 2012 heeft AICCDB samen met RADAR het estafettestokje overgenomen van ZAYAS wooncorporaties, die een jaar lang een tolerantieproject in Den Bosch had geïnitieerd. In 2013 heeft AICCDB en RADAR en jaar lang een tolerantieproject in Den Bosch geleid. Enkele gezamenlijke activiteiten in dit kader waren o.a. de kranslegging op 4 mei, tijdens de Dodenherdenking, het verstrekken van informatie op 5 mei tijdens de Bevrijdingsdag en het participeren in het Dag van Dialoog. AICCDB is sinds jaren lid van het platform voor Religie en Levensbeschouwing ‘s-Hertogenbos en zit sinds enkele jaren in het bestuur van het platform.